Compound Semiconductor Applications  Catapult

Ers ei ddyfais, mae’r ‘silicon chip’ wedi chwyldroi bob sector diwydiannol yn y byd. Fel mae silicon yn cyrraedd ei derfyn, mae’r ras wedi dechrau i ganfod defnyddiau newydd i ateb y galw am rhyngrwyd cyflymach, mwy o fywyd batri a gwell diagnosteg iechyd.

Mae lled-ddargludyddion cyfansawdd newydd yn perfformio’n well na silicon mewn llawer o feysydd cymhwysiadau newydd a’r rhai sy’n datblygu. Mae’r Compound Semiconductor Applications (CSA) Catapult yn nghanolfan ymchwil a datblyu mynediad agored o’r radd flaenaf i helpu busnesau yn y DU fanteisio ar ddatblygiadau mewn technolegau lled-ddargludyddion cyfansawdd ar draws meysydd allweddol megis gofal iechyd, yr economi ddigidol, ynni, trafnidiaeth, amddiffyn a diogelwch, a gofod.

Mae ein nod yn syml: i greu twf economaidd, mwy o gynhyrchiant a gwell cyflogaeth ar draws y DU.

 

Cookies on Catapult explained

To comply with EU directives we now provide detailed information about the cookies we use. To find out more about cookies on this site, what they do and how to remove them, see our information about cookies. Click OK to continue using this site.

OK